top of page

PRAKTIJKAFSPRAKEN

Bevestiging

Wanneer jouw aanvraag via de website of de app is ontvangen neem ik binnen 48 uur contact met je op om te bepalen of ik de juiste therapeut voor jou en je hulpvraag ben. Hierna volgt of een doorverwijzing naar een beter passende therapeut of we plannen samen een eerste kennismakingssessie in. De duur en frequentie van het vervolg van de therapie is afhankelijk van je hulpvraag en de ernst van je klachten.

 

Betaling

 • Therapiesessie duren 1,5 uur en kosten €95

 • De dienstverlening wordt gefactureerd op basis van de overeengekomen tarieven, en facturatiedata.

 • Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Internal Affairs. Bij te late betaling zullen nog 2 verzoeken tot betaling worden verzonden, waarna het betalingstraject uit handen gegeven wordt aan een incassobureau.

 • Therapiesessies kunnen na afloop ook middels een pinbetaling in de praktijk plaatsvinden

 

Annuleren

 • Annuleren van een therapiesessie dient schriftelijk te gebeuren. Stuur daarvoor een e-mail naar nathalie@internalaffairs.nu. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag, wanneer de e-mail buiten werktijd binnenkomt.

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de sessie zijn geen kosten verbonden. 

 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de coaching bedragen de annuleringskosten 50% van de sessie.

 • Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de coaching wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht.

 

Geheimhouding

 • Internal Affairs behandelt alle informatie verkregen bij de therapeutische sessies vertrouwelijk, tenzij daar specifiek toestemming voor is gevraagd aan, en verkregen is van de client.

 • Eventueel ingeschakelde derden bij behandeltrajecten krijgen een geheimhoudingsplicht opgelegd.

 • Jouw gegevens worden opgenomen in een electronisch cliëntendossier waar ze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden bewaard. Na afsluiting van het behandelcontact wordt een verslag van de behandeling gedurende 10 jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. Je kunt als client echter uitdrukkelijk schriftelijk verzoeken om vernietiging ervan. Het electronisch cliëntendossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand (behalve de behandelaar) tot de gegevens toegang heeft.

Klachten

Praktijk Internal Affairs is aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) en voldoet daarmee aan de regels van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor de laagdrempelige opvang en behandeling van klachten.

 

Mocht je onverhoopt klachten hebben over mijn handelen als psychosociaal therapeut, dan hoop ik in eerste instantie dat we er samen uitkomen. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging NVPA. De beroepsvereniging bespreekt met jou de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk en je privacy zal tijdens dit gesprek gerespecteerd worden.

 

Meer informatie over de klachtenprocedure en het indienen van een klacht kun je hier teruglezen: https://nvpa.org/klacht-indienen

bottom of page