top of page

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Internal Affairs gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Internal Affairs dan heb ik gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op www.internalaffairs.nu of via de mail.

 

Denk hierbij aan:

• Naam

• Geboortedatum

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bepaalde, ter zake doende, (medische) gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Internal Affairs heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van

haar werkzaamheden, om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om je te kunnen begeleiden. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dit doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw begeleiding.

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden gedurende 20 jaar bewaard in een beveiligde online omgeving. 

 

Delen met anderen

Internal Affairs zal jouw gegevens indien noodzakelijk, en alleen met jouw uitdrukkelijke instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).

 

Internal Affairs zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie en een electronisch cliëntendossier om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisaties heeft Internal Affairs een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit type gegevens.

Internal Affairs blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nathalie@internalaffairs.nu

Omdat legitimatie hiervoor noodzakelijk is zal er een persoonlijk afspraak met je worden gemaakt.

 

Bescherming persoonsgegevens

Internal Affairs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via nathalie@internalaffairs.nu

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Internal Affairs, of de volledige pricayverklaring wilt inzien, kun je contact opnemen via nathalie@internalaffairs.nu

Meer informatie over privacy kun je teruglezen op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

bottom of page