top of page
CROP Logo Versie 4 AANGEPASTE PUNT_edite
Over mij

Hi,

 

Ik ben Nathalie Wellstood en als gediplomeerd Specialist Huiselijk Geweld en psychosociaal therapeut ben ik gespecialiseerd in relationele trauma's en huiselijk geweld. Ik help slachtoffers de relatie met zichzelf duurzaam te herstellen, waardoor leven i.p.v. overleven weer een reeële optie wordt. 

 

 

 

 

Relationeel trauma, ook wel bekend als Complex Trauma of CPTSS (Complex Post Traumatische Stress Stoornis), ontstaat in destructieve vertrouwens- en/of afhankelijkheidsrelaties met andere mensen, waarin ontsnappen aan de psychische, fysieke of seksuele traumatische ervaringen (meestal) geen optie is. Denk hierbij aan destructieve ouder/kind relaties, partnerrelaties, familierelaties of relaties met mensen uit je directe omgeving of je werk.

Bij relationele trauma's (CPTSS) vinden de traumatische ervaringen meervoudig plaats gedurende lange periodes. Dit in tegenstelling tot PTSS wat ontstaat n.a.v een enkelvoudige traumatische ervaring zoals het overlijden van een dierbare, het meemaken van een ongeluk, (natuur)ramp, overval of eenmalig fysiek of seksueel geweld. Bij PTSS kan herbeleving m.b.v. EMDR, een zeer krachtig en effectief hulpmiddel zijn. Bij CPTSS, ligt dit anders omdat herbeleving voor mensen met complex trauma vaak een zeer lastige opgave is omdat ze gedurende langere periodes aan 100-en, zo niet 1000-en traumatische gebeurtenissen zijn blootgesteld. Om die reden ligt de focus van mijn behandeling niet zozeer op herbeleving van de specifieke traumatische gebeurtenissen, maar juist op het leren ervaren van veiligheid in jezelf en het hier en nu.

"Trauma isn't what happened to you.

It is what happens inside you, as a result of what

happened to you. " Gabor Maté

Veel slachtoffers van langdurig huiselijk geweld en relationeel trauma hebben, om zichzelf te beschermen tegen de impact van het emotionele, fysieke en/of seksuele geweld, de verbinding met zichzelf verbroken. Hierdoor hebben ze ook de grootste moeite zich verbonden te blijven voelen met de wereld om hen heen. Veel slachtoffers zoeken hun toevlucht in (te) hard werken, perfectionisme, drank, drugs, sex, risicovol gedrag, zelfbeschadiging, opnieuw mishandelende partners of trekken zich zo veel mogelijk terug uit het contact met mensen (depressie). Allemaal slimme manieren om een gevoel van veiligheid en controle terug te krijgen, zonder daarbij afhankelijk te hoeven worden van andere mensen.

 

Ik richt me in mijn behandelingen op het herstellen van die verbinding, waardoor jij je weer veilig kunt voelen bij jezelf, in relatie tot anderen en in het hier en nu, zonder daarbij je (beklemmende) overlevingsstrategieën nodig te hebben. De ervaren trauma’s zijn daarbij wel het vertrekpunt van de therapie, maar de focus ligt op bewustwording en genezing van wat er in je lijf en geest allemaal is veranderend als gevolg van wat je hebt meegemaakt. 

 

Ik werk op basis van onderstaande succesvolle en bewezen behandelmethodes:

 

 • Trauma-Informed Stabilization Treatment van klinisch psycholoog Janina Fisher

 • Internal Family Systems van psychotherapeut en neurowetenschapper Richard C. Schwartz  

 • Polyvagaal Theorie van neurowetenschapper en hoogleraar Stephen Porges

 

Ik help je bij het normaliseren en begrijpen van je innerlijke  worstelingen en zelf-ondermijnende gedrag.

Door het in de juiste context te plaatsen, word je beter in staat je eigen denken en handelen te gaan ervaren als normale reacties op abnormale ervaringen en niet als het zoveelste bewijs dat jij tekortkomt of tekortschiet. Vanuit zelfcompassie bouwen we samen aan duurzaam herstel waarin veiligheid, zelfvertrouwen, zelfliefde en verbinding met jezelf en anderen weer tot de mogelijkheden gaan behoren. 

 

Dat bovenstaande therapievormen krachtig en effectief zijn weet ik niet alleen uit de ervaringen van mijn cliënten, maar ook uit mijn eigen ervaringen met complex trauma en herstel. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het voelt om te leven in een lichaam dat zich georganiseerd heeft rondom de verwachting van vernietiging, verlating en onveiligheid. Hoe het voelt om jezelf niet te kennen, te begrijpen, te vertrouwen of de moeite waard te vinden. Gelukkig weet ik ook dat er een weg uit dit doolhof van zelfhaat en zelftwijfel is en dat stoppen met overleven en starten met leven een reeële optie is.

"Trauma is perhaps the most avoided, ignored, belittled, denied, misunderstood and untreated cause of human suffering" Peter Levine

 

FFB_NATHALIE_009.jpg

over jou.

Complex Trauma ontstaat wanneer er structureel niet aan je behoeftes als mens wordt voldaan. Denk aan een kind dat behoefte heeft aan veiligheid en steun en door ouders/verzorgers wordt mishandeld, misbruikt, ontkend, vernederd, gemanipuleerd, afgekraakt, genegeerd, geïsoleerd of bedreigd. Veel kinderen en jongeren die dergelijke mishandelingen meemaken gaan, uit zelfbescherming, geloven dat ze zelf slechte mensen zijn, om zo het gedrag van hun ouders/verzorgers voor zichzelf te rechtvaardigen en de illusie van liefhebbende ouders/verzorgers overeind te kunnen houden.

 

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een situatie waarin het geleerd krijgt hoe het moet omgaan met heftige emoties en troost te vragen en te ontvangen wanneer dit nodig is. Het recht om te leren hoe je op een gezonde manier omgaat met andere mensen en je eigen emoties. Iemand die voordoet hoe je van jezelf moet houden en dat grenzen stellen en afbakenen normaal en veilig is. Praktijk Internal Affairs is er voor mensen die deze kansen en voorbeelden van huis uit niet hebben meegekregen en zichzelf hebben moeten leren troosten, ondersteunen en opvangen.

"It's not a personality respons,

it's a trauma respons." Janina Fisher

 

Je ervaringen als kind en jong-volwassene hebben een enorme impact op de manier waarop jij je als volwassene hebt ontwikkeld. Wanneer je als kind niet de hulp, troost, aanmoediging of ondersteuning krijgt die noodzakelijk is om jezelf te kunnen ontwikkelen, leer je om nooit meer om hulp te vragen als dat nodig is. Als je als kind alleen maar oogcontact hebt gehad met boze of niet beschikbare ouders/verzorgers, leer je je blik af te wenden van de buitenwereld en geen oogcontact meer te maken wanneer je nieuwe mensen ontmoet. En wanneer ouders/verzorgers nooit vragen naar je emoties en ervaringen, en er ook geen ruimte of interesse voor hebben, dan ontwikkel je hier zelf ook geen interesse of woorden voor en leer je je eigen gevoelens ondergeschikt te maken aan die van anderen en er ook geen aandacht meer voor te vragen. Structurele onveiligheid en onvoorspelbaarheid meemaken in je jeugd kan dus leiden tot een scala aan klachten op volwassen leeftijd. Denk hierbij aan:

 • Moeite met het vragen of accepteren van hulp.

 • Je eigen gevoelens niet goed begrijpen, moeite hebben om over je gevoelens te praten of ze onder woorden te brengen.

 • Bang zijn voor je eigen emoties

 • Verbinding en kwetsbaarheid uit de weg gaan

 • Moeite hebben anderen te vertrouwen - Hyperwaakzaam zijn

 • Jezelf automatisch overal de schuld van geven

 • Jezelf voortdurend naar beneden halen - Zelfhaat

 • Jezelf waardeloos en hulpeloos voelen

 • Het gevoel hebben nergens bij te horen, geen aansluiting te voelen met de wereld om je heen

 • Niet in staat zijn om ‘nee’ te kunnen zeggen 

 • Te snel te close worden met mensen

 • Teveel van anderen verwachten

 • Altijd de zorg voor anderen op je te nemen

 • Jezelf en je wensen en behoeften altijd ondergeschikt maken aan die van anderen

 • Neiging hebben om mensen zoveel mogelijk te vermijden

 • Neiging hebben tot extreme afhankelijkheid of onafhankelijkheid

 • Neiging hebben tot emotionele afsluiting - niets meer voelen, een dood gevoel van binnen

 • Zelfisolatie - Jezelf afsluiten van de wereld om je heen en ontwijkend gedrag vertonen en je dan afvragen waarom er niemand is die zich om jou bekommert. 

 • Dissociatie - Het gevoel los te raken van jezelf en je omgeving

 • Heftige emoties alleen kunnen voelen en ontladen via bijvoorbeeld, muziek, kunst, film/tv

 • Impulsief (afreageer) gedrag

 • Extreem stoer gedrag - Ik heb niemand nodig en als je mij iets probeert aan te doen, dan ben ik klaar voor je

 • Extreme boosheid

 • Middelenmisbruik en verslaving

 • Depressie

 • Wanhoop

 • Angstig zijn en paniekaanvallen

 • Controledrang

 • Perfectionisme

 • Workaholism

 • Passief gedrag, nergens toe komen en geen beslissingen meer kunnen/durven nemen

 • Zelfdestructief en suïcidaal gedrag

 

Herken je jezelf en ben je benieuwd of ik misschien iets voor je kan betekenen? Laat je gegevens en hulpvraag achter via het contactformulier onderaan deze pagina. Of stuur me een e-mail of WhatsApp bericht met je naam en hulpvraag dan neem ik binnen 48 uur contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken. En heb je nog vragen, stel ze gerust.

You are the greatest project, you will ever work on.

Over jou

info & vergoedingen

werkwijze

Mijn behandelingen zijn gericht op volwassen slachtoffers, 18 jaar en ouder, van huiselijk geweld. Ik start altijd met een intakegesprek (45 minuten) waarin we elkaar wat beter kunnen leren kennen en kunnen voelen of het klikt. We bespreken je klachten en hulpvra(a)g(en) en onderzoeken of ik de juiste therapeut ben voor jou. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijs ik je door naar een andere, beter geschikte, therapeut. Gaan we door met elkaar dan plannen we direct een vervolgafspraak in.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars; een doorverwijzing van een huisarts is daarom niet noodzakelijk. Ook kan ik hierdoor onafhankelijk opereren en in overleg met jou, de duur van de therapie en het behandelplan bepalen. Zo wordt niet de werkwijze van de zorgverzekeraar bepalend voor jouw behandeltraject, maar jouw persoonlijke behoeftes en voorkeuren. Ook zorgt deze manier van werken voor privacy.

Investering & vergoeding

Therapie kost tijd en geld, maar is altijd een goede investering in jezelf en je toekomst. Mijn administratie is eenvoudig. Een therapeutische sessie duurt 1,5 uur om jouw proces zo meer ruimte te kunnen geven. De kosten van een sessie zijn €95 en vallen binnen de vergoeding van veel aanvullende zorgverzekeringen. Via de link Vergoedingen zorgverzekeraars 2023 kun je kijken of (een deel van) jouw sessies vergoed worden. Mijn therapie is vrijgesteld van btw. Vanuit de werkgever bestaan er ook mogelijkheden om je sessies vergoed te krijgen. Werkgevers worden geacht te investeren in duurzame inzetbaarheid en de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.

 

Logo-NVPA-300x120.png
RBCZ-logo.png
SCAG-logo-1024x619.jpeg

privacy &algemene voorwaarden

Internal Affairs gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van 25 Mei 2018.

Internal Affairs zal jouw gegevens, indien noodzakelijk, alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Meer info kun je teruglezen in de privacyverklaring. Betaling van de therapie vindt plaats per sessie en kan betaald worden middels een factuur achteraf of via een pinbetaling in de praktijk. Annuleren van een therapiesessie dient schriftelijk te gebeuren via nathalie@internalaffairs.nu. Annuleren is tot 48 uur voor de geplande sessie kosteloos. Bij annuleringen tot 24 uur, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale sessie. Meer informatie hierover kun je teruglezen in de privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

“Wie aan zichzelf wil werken, de confrontatie met zichzelf durft aan te gaan, in een ongezonde relatie zit zal deze therapie life-changing zijn. Nathalie is ijzersterk is het formuleren van problematiek, gedrag, oorzaak, gevolg, invloed op jezelf/omgeving/cultuur. Allemaal zaken waar ze rekening mee houdt, zonder er een oordeel over te hebben. Ik heb nog een hulpverleningstraject elders lopen, maar die wist het niet zo goed te benoemen en uitleggen. Ik ben Nathalie zeer dankbaar voor alle hulp."

F.E.

bottom of page