top of page
CROP Logo Versie 4 AANGEPASTE PUNT_edite

SPECIALIST IN DE BEHANDELING VAN COMPLEX TRAUMA (CPTSS)

Over mij

Heb je het gevoel vast te lopen in je leven en lijken dezelfde patronen zich steeds te herhalen in je werk, je vriendschappen en je relaties? Word je soms overspoeld door verlammende onzekerheid, eenzaamheid, perfectionisme, hopeloosheid, hulpeloosheid, verdriet of boosheid waar je geen raad mee weet? Heb je al van alles geprobeerd, maar lijkt niets je echt verder te helpen? 

 

 

 

 

Ik ben Nathalie Wellstood en weet als therapeut en ervaringsdeskundige hoe moeilijk het is om deze patronen duurzaam te doorbreken. Hoe verankerd en diep verbonden ze zijn met wat je hebt meegemaakt en geleerd over jezelf. En soms gaat het niet eens om wat je is overkomen, maar juist om wat je hebt gemist op het moment dat dingen je zijn overkomen.

 

"Trauma isn't what happened to you.

It is what happens inside you, as a result of what

happened to you. " Gabor Maté

Ik richt me in mijn behandelingen op het duurzaam herstellen van de verbinding met je 'zelf', waardoor jij je weer veilig kunt gaan voelen bij jezelf, in relatie tot anderen en in het hier en nu, zonder daarbij je beklemmende en destructieve overlevingspatronen nodig te hebben. 

 

Ik help je bij het normaliseren en begrijpen van je innerlijke worstelingen en zelf-ondermijnende gedrag.

Door het in de juiste context te plaatsen, word jij beter in staat je eigen denken en handelen te gaan ervaren als normale reacties op abnormale ervaringen en niet als het zoveelste bewijs dat jij tekortkomt of tekortschiet. Vanuit zelfcompassie bouwen we samen aan duurzaam herstel waarin veiligheid, zelfvertrouwen, zelfliefde en verbinding met jezelf en anderen weer tot de mogelijkheden gaan behoren. 

 

De ervaren trauma’s zijn daarbij wel het vertrekpunt van de therapie, maar de focus ligt op bewustwording en genezing van wat er in je lijf en geest allemaal is veranderend als gevolg van wat je hebt meegemaakt of gemist. 

Ik werk op basis van onderstaande succesvolle en bewezen behandelmethodes:

 • Trauma-Informed Stabilization Treatment van klinisch psycholoog Janina Fisher

 • Internal Family Systems van psychotherapeut en neurowetenschapper Richard C. Schwartz  

 • Polyvagaal Theorie van neurowetenschapper en hoogleraar Stephen Porges

 

En dat bovenstaande therapievormen krachtig en effectief zijn weet ik niet alleen uit de ervaringen van mijn cliënten, maar ook uit mijn eigen ervaring met complex trauma en herstel. Ik weet hoe het voelt om jezelf niet te kennen, te begrijpen, te vertrouwen of de moeite waard te vinden. Gelukkig weet ik ook dat er een weg uit dit doolhof van zelfhaat en zelftwijfel is en dat stoppen met overleven en starten met leven een reeële optie is.

"Trauma is perhaps the most avoided, ignored, belittled, denied, misunderstood and untreated cause of human suffering" Peter Levine

 

FFB_NATHALIE_009.jpg

Opleiding

 • Cultureel Maatschappelijke Vorming - HBO

 • Specialist Huiselijk Geweld - Post HBO

 • Trauma-Informed Stabilization Treatment - Janina Fisher

 • Working with Complex Trauma - Bessel van der Kolk 

 • Internal Family Systems (i.o.)

 • Psychosociale Basiskennis

Over jou

over jou.

Complex Trauma ontstaat wanneer er structureel niet aan je behoeftes als mens wordt voldaan. Denk aan een kind dat behoefte heeft aan veiligheid en steun en door ouders/verzorgers wordt mishandeld, misbruikt, ontkend, vernederd, gemanipuleerd, afgekraakt, genegeerd, geïsoleerd of bedreigd. Veel kinderen en jongeren die dergelijke mishandelingen meemaken gaan, uit zelfbescherming, geloven dat ze zelf slechte mensen zijn, om zo het gedrag van hun ouders/verzorgers voor zichzelf te rechtvaardigen en de illusie van liefhebbende ouders/verzorgers overeind te kunnen houden.

 

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een situatie waarin het geleerd krijgt hoe het moet omgaan met heftige emoties en troost te vragen en te ontvangen wanneer dit nodig is. Het recht om te leren hoe je op een gezonde manier omgaat met andere mensen en je eigen emoties. Iemand die voordoet hoe je van jezelf moet houden en dat grenzen stellen en bewaken normaal en veilig is. Praktijk Internal Affairs is er voor mensen die deze kansen en voorbeelden van huis uit niet hebben meegekregen en zichzelf hebben moeten leren troosten, ondersteunen en opvangen.

"It's not a personality respons,

it's a trauma respons." Janina Fisher

 

Je ervaringen als kind en jong-volwassene hebben een enorme impact op de manier waarop jij je als volwassene ontwikkeld. Wanneer je als kind niet de hulp, troost, aanmoediging of ondersteuning krijgt die noodzakelijk is om jezelf te kunnen ontwikkelen, leer je om nooit meer om hulp te vragen als dat nodig is. Als je als kind alleen maar oogcontact hebt gehad met boze of niet beschikbare ouders/verzorgers, leer je je blik af te wenden van de buitenwereld en geen oogcontact meer te maken wanneer je nieuwe mensen ontmoet. En wanneer ouders/verzorgers nooit vragen naar je emoties en ervaringen, en er ook geen ruimte of interesse voor hebben, dan ontwikkel je hier zelf ook geen interesse of woorden voor en leer je je eigen gevoelens ondergeschikt te maken aan die van anderen en er ook geen aandacht meer voor te vragen. Structurele onveiligheid en onvoorspelbaarheid meemaken in je jeugd kan dus leiden tot een scala aan klachten op volwassen leeftijd. Denk hierbij aan:

 • Moeite met het vragen of accepteren van hulp.

 • Je eigen gevoelens niet goed begrijpen, moeite hebben om over je gevoelens te praten of ze onder woorden te brengen.

 • Bang zijn voor je eigen emoties

 • Verbinding en kwetsbaarheid uit de weg gaan

 • Moeite hebben anderen te vertrouwen - Hyperwaakzaam zijn

 • Jezelf automatisch overal de schuld van geven

 • Jezelf voortdurend naar beneden halen - Zelfhaat

 • Jezelf waardeloos en hulpeloos voelen

 • Het gevoel hebben nergens bij te horen, geen aansluiting te voelen met de wereld om je heen

 • Niet in staat zijn om ‘nee’ te kunnen zeggen 

 • Te snel te close worden met mensen

 • Teveel van anderen verwachten

 • Altijd de zorg voor anderen op je te nemen

 • Jezelf en je wensen en behoeften altijd ondergeschikt maken aan die van anderen

 • Neiging hebben om mensen zoveel mogelijk te vermijden

 • Neiging hebben tot extreme afhankelijkheid of onafhankelijkheid

 • Neiging hebben tot emotionele afsluiting - niets meer voelen, een dood gevoel van binnen

 • Zelfisolatie - Jezelf afsluiten van de wereld om je heen en ontwijkend gedrag vertonen en je dan afvragen waarom er niemand is die zich om jou bekommert. 

 • Dissociatie - Het gevoel los te raken van jezelf en je omgeving

 • Heftige emoties alleen kunnen voelen en ontladen via bijvoorbeeld, muziek, kunst, film/tv

 • Impulsief (afreageer) gedrag

 • Extreem stoer gedrag - Ik heb niemand nodig en als je mij iets probeert aan te doen, dan ben ik klaar voor je

 • Extreme boosheid

 • Middelenmisbruik en verslaving

 • Depressie

 • Wanhoop

 • Angstig zijn en paniekaanvallen

 • Controledrang

 • Perfectionisme

 • Workaholism

 • Passief gedrag, nergens toe komen en geen beslissingen meer kunnen/durven nemen

 • Zelfdestructief en suïcidaal gedrag

 

Herken je jezelf en ben je benieuwd of ik misschien iets voor je kan betekenen? Laat je gegevens en hulpvraag achter via het contactformulier onderaan deze pagina. Of stuur me een e-mail of WhatsApp bericht met je naam en hulpvraag dan neem ik binnen 48 uur contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken. En heb je nog vragen, stel ze gerust.

You are the greatest project, you will ever work on.

info & vergoedingen

werkwijze

Mijn behandelingen zijn gericht op volwassen slachtoffers, 18 jaar en ouder, van huiselijk geweld. Ik start altijd met een intakegesprek  waarin we elkaar wat beter kunnen leren kennen en kunnen voelen of het klikt. We bespreken je klachten en hulpvra(a)g(en) en onderzoeken samen of ik de juiste therapeut ben voor jou. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijs ik je door naar een andere, beter geschikte, therapeut. Gaan we door met elkaar dan plannen we direct een vervolgafspraak in.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars; een doorverwijzing van een huisarts is daarom niet noodzakelijk. Ook kan ik hierdoor onafhankelijk opereren en in overleg met jou, de duur van de therapie en het behandelplan bepalen. Zo wordt niet de werkwijze van de zorgverzekeraar bepalend voor jouw behandeltraject, maar jouw persoonlijke behoeftes en voorkeuren. Ook zorgt deze manier van werken voor privacy.

Investering & vergoeding

Therapie kost tijd en geld, maar is altijd een goede investering in jezelf en je toekomst. Mijn administratie is eenvoudig. Een therapeutische sessie duurt 1,5 uur om jouw proces zo meer ruimte te kunnen geven. De kosten van een sessie zijn €95 en vallen binnen de vergoeding van veel aanvullende zorgverzekeringen. Via de link Vergoedingen zorgverzekeraars 2024 kun je kijken of (een deel van) jouw sessies vergoed worden. Vanuit de werkgever bestaan er ook mogelijkheden om je sessies vergoed te krijgen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website:

Vergoeding via je werkgeverpsyned.nl

Mijn therapie is vrijgesteld van btw.

Logo-NVPA-300x120.png
RBCZ-logo.png
SCAG-logo-1024x619.jpeg

privacy &algemene voorwaarden

Internal Affairs gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van 25 Mei 2018.

Internal Affairs zal jouw gegevens, indien noodzakelijk, alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Meer info kun je teruglezen in de privacyverklaring. Betaling van de therapie vindt plaats per sessie en kan betaald worden middels een factuur achteraf of via een pinbetaling in de praktijk. Annuleren van een therapiesessie dient schriftelijk te gebeuren via nathalie@internalaffairs.nu. Annuleren is tot 48 uur voor de geplande sessie kosteloos. Bij annuleringen tot 24 uur, bedragen de annuleringskosten 50% van de totale sessie. Meer informatie hierover kun je teruglezen in de privacyverklaring en de algemene voorwaarden.

“Wie aan zichzelf wil werken, de confrontatie met zichzelf durft aan te gaan, in een ongezonde relatie zit zal deze therapie life-changing zijn. Nathalie is ijzersterk is het formuleren van problematiek, gedrag, oorzaak, gevolg, invloed op jezelf/omgeving/cultuur. Allemaal zaken waar ze rekening mee houdt, zonder er een oordeel over te hebben. Ik heb nog een hulpverleningstraject elders lopen, maar die wist het niet zo goed te benoemen en uitleggen. Ik ben Nathalie zeer dankbaar voor alle hulp."

F.E.

bottom of page